Akcia - Drobná zásielka

Či sa jedná o "drobnú zásielku" posudzujeme individuálne podľa rozmerov a hmotnosti celej zásielky.

Podmienky akcie

1. Doprava: Slovenská pošta

2. Spôsob platby: platba prevodom na účet alebo platba pri prevzatí - dobierka

3. V poznámke k objednávke uveďte text: drobná zásielka

4. Celková hmotnosť zásielky: do 500 g

5. Celkové rozmery zásielky: d (dĺžka) + š (šírka) + h (hrúbka) = maximálne 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm

Akciové poštovné 3,80 €

Ak zásielka po zabalení spĺňa vyššie uvedené podmienky, udelíme Vám individuálnu Zľavu na poštovnom vo výške 1,60 €, to znamená, že celkové poštovné potom bude 3,80 €. V objednávke budete mať uvedené poštovné 5,40 €. My po spracovaní a zabalení individuálne rozhodneme či Vám prináleží zľava na poštovnom. Ak áno, upravíme Vašu objednávku tak, že dodatočne pridáme Zľavu na poštovnom vo výške 1,60 € (5,40 - 1,60 = 3,80 €).

Upozornenie

Zákazník nezískava automaticky právo na znížené poštovné 3,80 €. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo prideliť alebo neprideliť zľavu na poštovnom vo výške 1,60 €.