Postup pri reklamácii

Časť I.

Postup pri reklamácii pre kupujúcich - spotrebiteľov (ktorí nie sú podnikateľmi)

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na našom e-shope? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí.

2. Krok - Kontakt servisného strediska:

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku.
Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujete na uplatnenie reklamácie?

- daňový doklad o kúpe,
- záručný list (ak je povinný),
- detailný popis závady.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie.

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.
V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca:

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: obchod@elvias.sk, kde uvediete:
  - typ výrobku,
  - jeho výrobné číslo, 
  - číslo predajného dokladu
  - popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším dodávateľom).
 3. Pošlite tovar na adresu: ELVIAS, s.r.o., Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, spolu s popisom závady (tu si stiahnite reklamačný formulár), záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

  Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (bod 8 Všeobecných obchodných podmienok).

Časť II.

Postup pri reklamácii pre kupujúcich - osoby, podnikateľov (ktorí nie sú spotrebiteľmi)

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na našom e-shope? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí.

2. Krok - Kontakt servisného strediska:

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku.
Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujete na uplatnenie reklamácie?

- daňový doklad o kúpe,
- záručný list (ak je povinný),
- detailný popis závady.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, ako predajca sa však zaväzujeme dodržať lehotu 60 dní na vybavenie reklamácie. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca:

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: obchod@elvias.sk, kde uvediete:
  - typ výrobku, 
  - jeho výrobné číslo, 
  - číslo predajného dokladu
  - popis závady
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším dodávateľom).
 3. Pošlite tovar na adresu: ELVIAS, s.r.o., Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, spolu s popisom závady (tu si stiahnite reklamačný formulár), záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

  Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (bod 8 Všeobecných obchodných podmienok).