Značenie zošitov, formáty papiera, tvrdosti ceruziek

Označovanie zošitov

Zošity sa často označujú číslom vyjadrujúcim rozmer zošita, počet listov a typ linajok.

Prvá číslica označuje formát:

4 - A4 (210x297 mm)
5 - A5 (148x210 mm)
6 - A6 (105x148mm)

Druhá číslica označuje počet listov:

1 - 10 listov
2 - 20 listov
3 - 30 listov
4 - 40 listov
5 - 50 listov
6 - 60 listov

Tretia (štvrtá) číslica označuje typ linajky:

0 - čistý (bez linajok)
1 - 20 mm
2 - 16 mm
3 - 12 mm
4 - 8 mm
5 - 5x5 mm (štvorčekový)
10 - 10x10 mm (štvorčekový)

Príklad: zošit 454 = zošit A4, 50 listový, linajkový 8 mm

Formáty papiera

Označenie formátu pozostáva z písmena nasledovaného číslicou, napr. A4. Štandardy definujú tri najdôležitejšie rady formátov: A, B, C. Z nich rad A je základný; rad B je rozširujúci, pre prípady, keď formáty radu A nevyhovujú a rad C je navrhnutý pre obálky.

OznačenieRozmery v mmOznačenieRozmery v mmOznačenieRozmery v mm
Hlavný rad - A Doplnkový rad - B Doplnkový rad - C 
A0841 x 1189B01000 x 1414C0917 x 1297
A1594 x 841B1707 x 1000C1648 x 917
A2420 x 594B2500 x 707C2458 x 648
A3297 x 420B3353 x 500C3324 x 458
A4210 x 297B4250 x 353C4229 x 324
A5148 x 210B5176 x 250C5162 x 229
A6105 x 148B6125 x 176C6114 x 162
A774 x 105B788 x 125C781 x 114
A852 x 74B862 x 88C857 x 81
A937 x 52B944 x 62  
A1026 x 37B1031 x 44  

Označovanie tvrdosti ceruziek

Ceruzka používa tuhu z grafitu, ktorý sa vyrába v rôznych tvrdostiach (tvrdosť sa reguluje pridaním prímesí do grafitu). Európsky systém označuje tvrdosť ceruziek nasledovanie: 9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B, pričom označenie 9H má najtvrdšia tuha a 9B je ceruzka s najmäkšiou tohou.

Slovenský systém používa len čísla.

SlovenskoEurópa
3Bmäkká 
2B
1B
2HBstredná
2 ½F
3H
42Htvrdá